اخبار خوروبیابانک


قهرمان طناب کشی خوروبیابانک متخلف از کار در آمد!  

قهرمان طناب کشی خوروبیابانک متخلف از کار در آمد! [0 دیدگاه]

مسابقات طناب کشی قهرمانی شهرستان خوروبیابانک شب گذشته با حضور ۱۵ تیم پنج نفره همراه با حواشی بسیاری برگزار شد.