اخبار خوروبیابانک


50 برنامه به مناسبت هفته بسیج در خوروبیابانک اجرا می شود  

50 برنامه به مناسبت هفته بسیج در خوروبیابانک اجرا می شود [0 دیدگاه]

بیش از 50 برنامه به مناسبت‌ هفته بسیج درسطح پایگاه های مقاومت، واحدهای دانشجویی و دانش آموزی شهرستان خور و بیابانک اجرا می شود.
شماره مطلب : 1422 تاریخ ارسال : 1394/7/21 ساعت: 11:26 PM تعداد بازدیدها : 483

پتاس تولیدی خوروبیابانک به مزایده گذاشته شد.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ( فروش محصولات پتاس ، کلرید کلسیم ، شورابه اولیه، نمک صنعتی (درجه 1و2و3 ) ، کارنالیت (درجه 1و2و3) ، محلول SSR400 ، تاکی هیدرات ، کلرید منیزیم شش آبه)تحویل در محل واحد پتاس خور واقع در استان اصفهان کیلومتر 22 جاده خور و بیابانک به طبس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به شماره ثبت ستاد 100941028000007 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده برگزار نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام خور، کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 مورخ 11/7/94 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 25/7/94 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 26/7/94 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تاریخ بروزرسانی : 1394/7/21 ساعت: 11:26 PM