شماره مطلب : 1380 تاریخ ارسال : 1394/5/5 ساعت: 10:58 PM تعداد بازدیدها : 2056

چسبندگي غيرعادي جفت
چسبندگی جفت یک مشکل جدی و خطرناک در بارداری است و زمانی رخ می دهد که رگ های خونی و سایر قسمت های جفت هنگام رشد، خیلی در دیواره رحم فرو روند.
جفت ساختاری است که در طی بارداری در داخل رحم رشد می کند. جفت، اکسیژن و مواد غذایی مورد نیاز برای رشد جنین را فراهم می کند و مواد زائد را از خون جنین دور می کند.
جفت به دیواره رحم چسبیده است و بند ناف از آن شکل می گیرد، یعنی بند ناف بین جفت و جنین ارتباط برقرار می کند.
معمولا بعد از به دنیا آمدن نوزاد، جفت از دیواره رحم جدا می شود. ولی در مشکل چسبندگی جفت، تمام و یا قسمتی از جفت به طور محکم به دیواره رحم می چسبد و از آن جدا نمی شود.
جفت اکرتا به عضلات رحم می چسبد.همچنین جفت می تواند به عضلات رحم حمله کند که جفت اینکرتا نام دارد و یا داخل دیواره رحم رشد کند که جفت پرکرتا نام دارد.
چسبندگی جفت می تواند باعث خونریزی رحم در طی سه ماهه سوم بارداری و کم خونی شدید مادر بعد از زایمان شود.
اگر چسبندگی جفت در طی بارداری شدید باشد، بایستی زایمان از طریق سزارین انجام شود و بعد از آن رحم مادر با عمل جراحی برداشته شود.)هیسترکتومی(نشانه هاي چسبندگي جفت چسبندگی جفت در اغلب موارد علامتی در طی بارداری ندارد، اگرچه احتمال خونریزی رحمی در طی سه ماهه سوم بارداری وجود دارد.
اگر مادر بارداری در طی سه ماه سوم حاملگی دچار خونریزی رحمی )خونریزی از طریق واژن( شد، فورا به پزشک متخصص مراجعه کند.
اگر خونریزی شدید باشد، نیاز فوری به درمان پزشکی می باشد.
علل چسبندگي جفت
چسبندگی جفت می تواند در اثر وجود ناهنجاری در دیواره داخلی رحم بروز کند که معمولا به دلیل زخمی شدن دیواره رحم در اثر عمل سزارین و یا سایر عمل های جراحی رحم می باشد.
جای زخم روی دیواره رحم باعث می شود که جفت به طور غیرعادی به اعماق دیواره رحم فرو برود.
البته گاهی اوقات هم بدون سابقه انجام عمل جراحی رحم و یا سزارین، چسبندگی جفت بروز می کند.
عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به چسبندگي جفت
-1 سابقه قبلی انجام عمل جراحی رحم
اگر قبلا سزارین و یا عمل جراحی رحم انجام شده باشد ، خطر ابتلا به چسبندگی جفت افزایش می یابد. هر چه تعداد عمل های جراحی رحم بیشتر باشد، خطر چسبندگی جفت نیز بیشتر می شود.
-2 وضعیت قرار گرفتن جفت
اگر جفت به طور کامل و یا کمی روی دهانه رحم قرار گرفته باشد )جفت سر راهی( و یا در قسمت پایینی رحم باشد، خطر چسبندگی جفت زیاد می شود.
-3 سن مادر هنگام حاملگی
چسبندگی جفت در زنان باردار بالاتر از 53 سال، بیشتر است.
-4 زایمان های قبلی
خطر چسبندگی جفت با هر بار زایمان بیشتر می شود.
-5 بیماری های رحم
وجود ناهنجاری یا زخم روی دیواره داخلی رحم )آندومتر( و توده های غیرسرطانی رحم که به طرف حفره رحم برآمده می شوند )فیبروم های زیر مخاطی رحم( خطر چسبندگی جفت را افزایش می دهند.
عوارض ناشي از چسبندگي جفت
1 خونریزی رحمی شدید -
چسبندگی جفت باعث خونریزی شدید مادر بعد از زایمان می شود. این خونریزی شدید که می تواند باعث مرگ مادر شود، از لخته شدن طبیعی خون جلوگیری می کند. همچنین باعث نارسایی ریوی ونارسایی کلیه می شود.
2 زایمان زودرس -
اگر جفت چسبندگی داشته باشد، ممکن است قبل از کامل شدن دوران بارداری، زایمان انجام شود. همچنین چسبندگی جفت باعث خونریزی شدید مادر باردار شده و منجر به ایمان زودرس می گردد.
روشهاي تشخيصي
روشهای تشخیصی قابل استفاده در سه ماهه دوم و سوم بارداری عبارتند از:
* سونوگرافی:در خانم های باردار بویژه در بارداری های با سابقه سزارین قبلی ،محل جفت تعیین گردد به خصوص در مواردی که جفت سر راهی مشاهده شود . ) در هفته های 11 11 انجام گردد - ( در صورت شک به چسبندگی جفت بایستی به متخصص زنان مراجعه گردد تا جهت اطمینان از وجود چسبندگی جفت، سونوگرافی داپلر یا MRI انجام گردد.
* )تصویربرداری مغناطیسی رزنانس( MRI
اقدامات:
پس از اطمینان از چسبندگی جفت بایستی قبل از هفته 52 به بیمارستان مجهز )سطح سه( مراجعه گردد.
سزارین بایستی در بیمارستان مجهز )سطح سه( انجام گردد.
 
راضیه مقیمی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوروبیابانک واحد سلامت جمعیت و خانواده - -تاریخ بروزرسانی : 1394/5/5 ساعت: 10:58 PM